I Mjøsvågen står gamle kulturminne på rekkje og rad rundt heile den lune vågen. I dei værna sjøhusa har det blandt anna vore kisteverkstader,smier, treskoverkstad, metallstøyperi, gjørtlarar, møbelfabrikk og på dampskipskaien ser ein rester etter eit gamalt meieri.

På ein guida tur i Mjøsvågen kan me tilby:

  • Formidling av industrihistori/kulturhistoria knytt til verkstadmiljøet.
  • Få innsyn i produksjon av tresko på Hosanger Treskoverkstad.
  • Kunstutstilling av anerkjente kunstnarar i Galleri Mjøsvågen
  • Galeributikk.
  • OPE KAFÉ OG GALLERI KVAR SUNDAG FRÅ 14.00 til 18.00 MELLOM 23. JUNI TIL 19. AUGUST.

KONTAKT OSS FOR MEIR INFORMASJON, ELLER AVATLE:
Hosanger, 5282 Lonevåg – Åse Nilssen
Ring Åse på tlf. 90777756 eller send ein mail til: aasenilssen@hotmail.com